Özel tasarrufları arttırmanın bir yolu da tasarruf faizleri ile kredi faizleri arasında, makul bir kar marjını içerecek denge kurulmalıdır. Bankaya yatırılan tasarrufların faiz oranları bankadan alınan krediler gibi yıllık olarak hesaplanmalıdır ve tasarruf sahibine doğru aktarılmalıdır. Aylık belirlenen faizler mevcut konjoktürel duruma göre değişebilir ve böylece tasarruf sahibinin ta

Devamını Oku...